Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
Gloger/0584.jpg
Gloger/0584.jpg
CC BY-NC-SA 4.0

"Nieznany śpiewnik historyczny polski z końca wieku XVI" : W 400-setną rocznicę urodzin Mikołaja Reja / Zygmunt Gloger. - Kraków : Nakład i druk W. L. Anczyca i Spółki, 1905