Hinweis: Um die korrekte Darstellung der Seite zu erhalten, müssen Sie beim Drucken die Hintergrundgrafiken erlauben.
0157.jpg
0157.jpg
CC BY-NC-SA 4.0

Bibliografia Rozmaitości, pisma dodatkowego do Gazety Lwowskiej 1817-1848 i 1854-1859 / Władysław Staniszewski. - Lwów : nakł. Redakcyi Gazety Lwowskiej, 1913